Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym są nastawione przede wszystkim na mierzalne efekty naszej pracy. Oznacza to, że planujemy naukę tak aby dzieci osiągały określone wyniki w wyznaczonym czasie. Jednocześnie faworyzujemy komunikację jako nadrzędną kompetencję, na niej skupiając nasze wysiłki. Przeczytaj więcej o naszych kursach Second Floor i dowiedz się o idei jaka im przyświeca.

ILOŚĆ ZAJĘĆ W ROKU

32

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

90 min raz w tygodniu

LICZBA UCZNIÓW W GRUPIE:

8

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia stolikowe, dywanowe, warsztatowe, metodą stacji oraz z wykorzystaniem innych form pracy z grupą, dzieci zostają pod opieką lektorki

CO ZYSKUJE TWOJE DZIECKO?

  • nauczy się planować oraz brać odpowiedzialność za swój rozwój językowy
  • będzie brało udział w nietradycyjnych zajęciach językowych ukierunkowanych na rozwijanie swoich umiejętności komunikacyjnych
  • będzie się świetnie bawiło podczas zajęć przeprowadzanych w formie najlepiej dostosowanych do preferencji grupy
  • rozwinie sprawności językowe niezbędne do świadomego używania języka angielskiego
Kategorie: Kursy