ZANURZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

W M&M Językowym Domu kreujemy warunki i kontekst, które ułatwiają maluchom zrozumienie oraz użycie określonych wyrażeń oraz grup leksykalnych w języku angielskim. Otaczamy maluchy językiem obcym co oznacza, że całe zajęcia od A do Z prowadzone są po angielsku. Ułatwia to naszym małym uczniom dostrzeżenie w nim użytecznego narzędzia komunikacyjnego i już po paru tygodniach zajęć dzieci zaczynają same stosować poznane wyrażenia.

ZAJĘCIA ANGAŻUJĄCE WSZYSTKIE ZMYSŁY

Każde nasze zajęcia to prawdziwa uczta dla zmysłów – wąchamy, smakujemy, dotykamy i uważnie słuchamy. Dzieci głośno śpiewają, manipulują, doświadczają, obserwują, skaczą i tańczą. Jednym słowem multisensoryka. Uważamy, że naszym zadaniem jest całościowe wsparcie rozwoju dzieci. Pięknie wychodzi to po angielsku.

CZYNNIK RADOŚCI

Zajęcia w M&M Językowym Domu są przede wszystkim radosne. Budujemy sieć pozytywnych skojarzeń z językiem angielskim a dzieci czerpią przyjemność z przyswajania nowych treści. Wykorzystujemy te pozytywne uczucia do poprawy efektów nauczania oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej.

PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA

Jako świadome lektorki, nauczycielki i edukatorki czerpiemy garściami z najnowszych dostępnych badań naukowych a ich wyniki wdrażamy w M&M Językowym Domu. Dbamy by każda minuta zajęć była wykorzystana w stu procentach – to oznacza także troskę o dobre samopoczucie i koncentrację naszych małych uczniów. Nie ograniczamy się i posiłkujemy się założeniami z różnych nurtów pedagogiki alternatywnej, m.in. Marii Montessori. Nasze lektorki pochylają się nad potrzebami każdego dziecka i jego indywidualnymi predyspozycjami, biorąc pod uwagę założenia teorii inteligencji wielorakich.